Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm khác biệt là bạn phải gán giá trị ngay lúc khai báo, và không thể thay đổi được. Bởi vậy hằng số chỉ được sử dụng trong trường hợp bạn muốn đó là một biến không thể thay đổi.

I. Khai báo hằng số trong Pascal

Nếu khai báo biến phải dùng từ khóa VAR thì khai báo hằng bạn sẽ dùng từ khóa CONST. Xem cú pháp sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
program HangSoPascal;
const
    const_name = value;
    
begin
   
end.

Trong một chương trình có thể định nghĩa nhiều hằng số, lúc này bạn chỉ cần sử dụng cú pháp trên để khai báo nhiều lần.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
program HangSoPascal;
const
    const_name1 = value1;
    const_name2 = value2;
    const_name3 = value3;
    
begin
   
end.

Ví dụ: Tạo một hằng số PI và giá trị của nó 3.14.

1
2
3
4
5
6
7
8
program HangSoPascal;
const
    PI = 4.14;
    
begin
   
end.

II. Vài cách gán giá trị khác nhau cho hằng số

Giá trị của hằng số có thể là một số tự nhiên, số thực, chuỗi, con trỏ, thậm chí là kiểu Set. Dưới đây là các ví dụ thể hiện cho các trường hợp này.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
program HangSoPascal;
const
    PI = 4.14;
    valid_age = 21;
    P = NIL;
    character = '+';
    domain = 'freetuts.net';
begin
   
end.

Việc sử dụng hằng số cũng như một biến thông thường. Xem ví dụ chương trình tính diện tích hình tròn sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
program HangSoPascal;
const
    PI = 4.14;
var
    R, S : real;
begin
   writeln('Nhap ban kinh hinh tron');
   read(R);
   
   S := R * PI;
   
   writeln('Dien tich la: ', S);
   readln;
   readln;
end.

Lưu ý: Vị trí giữa const và var có thể thay thế đảo cho nhau, không quan trọng cái nào trước và cái nào sau.

Như vậy là chúng ta đã học xong khái niệm về hằng số trong Pascal, và cách sử dụng hằng số khi xây dựng chương trình Pascal. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://freetuts.net

 

bannner-ctv-2

Được quan tâm nhiều nhất

  • Bàn phím Logitech Canvas Cho iPad Air 1

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

  • Khi Admin thử làm ca lẻ - LK Duy Khánh - Quang Lê ft Tường Nguyên

  • Hướng dẫn kết nối chuột Apple Magic Mouse 2 với iPad iOS 13 trở lên

  • Apple Watch Series 4 Teardown

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 377

SMod: 331 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

331 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

bannner-ctv-2

Tuyển cộng tác viên viết bài chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm – Kiếm tiền dễ dàng!

Tham gia ngay Đóng
Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Japanese Japanese Korean Korean Spanish Spanish Vietnamese Vietnamese